Ceník účetní kanceláře

 

                                      

účetnictví

       
           
vedení podvojného účetnictví 400,- Kč/hod min. 2500 Kč/Q
vedení daň.evidence   400,- Kč/hod min. 2500 Kč/Q
vedení - vzdálený přístup (on-line) 300,- Kč/hod min. 2500 Kč/Q
           
položková sazba   20,- Kč * min. 2500 Kč/Q
položková sazba - bez přípravy 25,- Kč * min. 2500 Kč/Q
položková sazba - vzdálený přístup 10,- Kč * min. 2500 Kč/Q
           
příplatek za rozlišení útvarů a zakázek 20%    
příplatek za pozdní dodání dokladů 20%    
příplatek za rekonstrukci 50%    
zprac. měs.uzávěrky   1000 Kč/ ks    
mimořádná uzávěrka, např. pro banku 1000 Kč/ ks    
statistické a bankovní výkazy - dle rozsahu min. 200 Kč/ks
Zastoupení při kontrole na FÚ na základě Plné moci, 500 Kč/hod    
   včetně přípravy podkladů      
           
*     za položku je považován řádek účetního nebo peněžního deníku    
           

daně

         
           
DPH do 5 dokladů 500 Kč/ks    
  do 25 dokladů 1500 Kč/ks    
  více než 25 dokladů 2500 Kč/ks    
  souhrnné hlášení - dle náročnosti min. 300 Kč/ks
           
DzPFO pouze zam. 500,- Kč    
  nulové   500,- Kč    
  s výkazy SP, ZP min.3000 Kč  
           
           
DzPPO nulové   500,- Kč    
  s přílohami min.3000 Kč  
           
           
SD 1 položka   500,- Kč    
   + každá další 150,- Kč    
           
Darovací     1000,- Kč    
Nemovitosti   200,- Kč/pol.  
           
Intrastat     300 Kč + 15 Kč/pol.na DF
           

fakturace

         
           
vystavení faktury   20 Kč/ks    
    "               včetně přílohy 40 Kč/ks    
           
provedení platby - bank.převodem 10 Kč/pol.    
                        - hotovostně 30 Kč/pol    
vystavení příkazu k úhradě 20 Kč/ks    
           

skladová evidence

       
           
položková sazba   10 Kč/pol    
dokladová inventarizace 20 Kč/karta    
účast při fyzické inventuře 400 Kč/hod    
           

majetek

         
           
založení karty DIM   200 Kč/ks    
změna a vyřazení karty DIM 150 Kč/ks    
           

mzdy

         
           
zpracování mezd        
1. Zaměstnanec   400 Kč/os/měs
2. a další zaměstnanci 150 Kč/os/měs
DPP     50 Kč/os/měs  
           
Přihláška SP,ZP zaměstnance 300 Kč/os *  
Odhláška SP,ZP zaměstnance 300 Kč/os *  
Nahlášení změny SP,ZP  zaměstnance 50 Kč/os.    
           
Vyhotovení Prac.smlouvy, výpovědi atd. 50 Kč/ks    
           
Registrace zaměstnavatele - SP,ZP,FÚ 400 Kč/ks    
           
Sestavení ELDP   50 Kč/kus    
           
Vyúčtování daně z PFO ze závislé čin. 400 Kč    
           
           
V ceně za zpracování již zahrnuto - doručení veškerých dok. na příslušné úřady 
                                - zastoupení při běžných kontrolách na SSZ a ZP  
                                - vystavení potvrzení dle požadavků klienta a jeho zaměstnanců
           
*    - v ceně již zahrnuto sestavení prac.smluv, výpovědi, záp.listu, ELDP, atd
           

ostatní

         
           
cestovné     5 Kč/km                        min. 100 Kč
digitalizace   3 Kč/ks    
archivace - účetních dokladů 20 Kč/šanon/měsíc    max. 5 let
archivace - daňových přiznání 10 Kč/ks/měsíc           max. 10 let
skartace     8 Kč/kg    
přeprava dokladů   dohodou    
           
poradenství        
           
daňové poradenství   dle vyúčtování daň. poradce
účetní poradenství a konzultace   - v naší kanceláři 400 Kč/hod   Účto, Melzer, Pohoda
                                                - u klienta 450 Kč/hod   dtto
                                                - u klienta 600 Kč/hod   QI - systém na míru